Etiket: işçi

  • İstifa eden işçinin yasal hakları nelerdir 2022 tazminat alabilir mi?

    Bir iş yerinde, sigortalı minimum 1 yıl çalışmış biri istifa edebilir ve bazı durumlarda işverenden tazminat alabilir. İş kanununa göre rızasıyla istifa eden birinin tazminat hakkı bulunmaz. Fakat bazı şartlarda işten ayrılan çalışana işveren tazminat ödemek zorunda kalabilir. İşte her çalışanın bilmesi gereken haklardan bazıları…